גרדא / גְּרֵדָא / גרידא / גְּרֵידָא / "only, just this" in Hebrew
 

Learn Hebrew @ Virtual Ulpan

        
 
Learn Hebrew online for Free! Bookmark and Share
Alphabet Vowels Handwriting Modern Spelling
Hebrew 101 Reading Speak Articles
Search Ulpan:
 
Learning Hebrew
My Ulpan
Links

Home Ulpan in Israel

גְּרֵידָא , גְּרֵדָא

Reading Walla news, I've suddenly encountered another word I've never met before.

Its meaning is the same as רק or בלבד: only, just this, the only thing.

Dictionaries (like my Even-Shoshan) don't mark any stress in this word, which implicitely means the stress is on the last syllable.

In the spoken languages the stress, as I figured out, is on the syllable before the last (the -ei-.)

Example (from Even-Shoshan): איני מבקש ממך אלא דבר זה גרידא -- I'm asking you (to do) only this thing.

The context where I've found (an article about war between web browsers):

אם התלונה של אופרה היא קנטרנית וזו של מוזילה היא נקמנית, הרי שההצטרפות של גוגל למעגל היא אינטרסנטית גרידא.

Translation: If the complaints of Opera is provocative and that of Mozilla (might be seens as) vengeful (is this a good translation?), but Google is joining purely for business reasons.

I believe couple of words in the above sentence deserve a discussion of their own... :)© ulpan.net, 2007 - 2011
All rights reserved. .כל הזכויות שמורות

Jewelry Hallmarks         Learn English Words